PONTEVEDRA  |  A CORUÑA  |  LUGO  |  OURENSE  |  SANTIAGO  |  VIGO

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria incorpora este curso 2014/2015 un total de 33 centros educativos públicos ao Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares (PLAMBE). 

Jueves, 18 Septiembre 2014 14:38

LIBRO DIXITAL

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria porá en marcha este curso - en colaboración coa Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia- un novo proxecto de plataforma de contidos curriculares educativos dixitais, que se implantará neste 2014/2015 en 84 centros educativos de toda Galicia. 

Jueves, 18 Septiembre 2014 14:22

AXUDAS LIBROS DE TEXTO (NON MATERIAL ESCOLAR)

A Consellería de Cultura e Educación é a Comunidade Autónoma con máis axudas (e de maior importe) á compra de libros de texto, unha liña de bolsas que mantén – para a compra de manuais- un ano máis.

Jueves, 18 Septiembre 2014 14:14

PLURILINGÜISMO

O Plan de potenciación das linguas estranxeiras da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria chegará o vindeiro curso a preto de 85.500 alumnas e alumnos, un 18,4% máis ca no ano académico 2013/2014. 

Jueves, 18 Septiembre 2014 14:02

OFERTA FP CURSO 14/15

Cómpre salientar a importancia que ten xa a FP Dual no sistema educativo galego. A Consellería ten creado xa un total de 222 prazas en proxectos de Formación Profesional Dual. 

Jueves, 18 Septiembre 2014 13:47

COMEDORES ESCOLARES

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ten previsto incrementar en 1.400 os usuarios dos comedores escolares que xestiona – tanto de forma directa como indirecta- este curso.

Galicia únese ás outras 8 Comunidades Autónomas que contan xa cunha normativa con rango de decreto para regular para as ensinanzas de primaria modificadas pola Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) que se implantan no 2014/2015 (Asturias, Canarias, Cantabria, Castela-A Mancha, Extremadura, Madrid, A Rioxa e Valencia. 

A matriculación mantense en porcentaxes similares, á espera dos datos definitivos.

Nos centros galegos de educación infantil están matriculados 65.093 alumnos e alumnas, un 3,2% menos ca no curso anterior. 

Jueves, 18 Septiembre 2014 11:19

INICIO DO CURSO ESCOLAR 2014 -2015

O curso iniciouse o 10 de setembro para algo máis de 200.000 (200.061) alumnas e alumnos de Infantil e Primaria, un 0,3 % menos ca no ano académico anterior. No caso de secundaria e FP (coa matrícula aínda en curso) foron máis de 200.000 as alumnas e alumnos que comezaron o 15 de setembro, un 0,6% máis ca no ano académico anterior.

NG Anuncios Destacados


  1. ANUNCIOS DESTACADOS
  2. + PUBLICAR ANUNCIO VISIBLE EN TODO EL PERIÓDICO
Entrada no válida

Entrada no válida

Entrada no válida

Entrada no válida

Entrada no válida

JPG | PNG | GIF (MAX. 200X200px | 150Kb)


Entrada no válida

0,00 EUR


All CMS Templates