PONTEVEDRA  |  A CORUÑA  |  LUGO  |  OURENSE  |  SANTIAGO  |  VIGOMáis de 200.000 estudantes de ESO, Bacharelato, FP e de ensinanzas de réxime especial comezaron o curso 2014/2015 o 15 de setembro

Jueves, 18 Septiembre 2014 12:31
Valora este artículo
(0 votos)
por

Algo máis de 200.000 estudantes comezaron este luns as clases na educación secundaria obrigatoria (ESO), bacharelato, e ensinanzas de réxime especial (ensinanzas para adultos, artísticas e deportivas), segundo os datos provisionais recompilados polos servizos estatísticos da Consellería de Cultura e Educación.

 

Neste sentido cómpre lembrar que as cifras de matriculación, especialmente no caso da FP - cuxa matriculación aínda está en moitos casos en trámite- e, en xeral en todas as ensinanzas de secundaria, non serán definitivas ata dentro dunhas semanas. De feito, o prazo de matriculación para o alumnado de educación secundaria obrigatoria e bacharelato rematou o día 10 de setembro.

 

ESO

Segundo as estimacións e datos provisionais da Xunta de Galicia, 88.529 alumnos e alumnas comezaron o curso en ESO, o que supón un 0,6% máis ca no curso 2013/2014. Por tipo de centros e por provincias queda do seguinte modo:

secundaria1

 

 

Nesta etapa educativa o alumnado non nacionalizado español diminuíu un 3,5% respecto do curso anterior.

 

secundaria2

BACHARELATO ORDINARIO

Por outra banda os mesmos datos provisionais que manexa a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, indican que 30.463 alumnos e alumnas comezaron o luns as clases de bacharelato ordinario en Galicia, o que supón un 0,6% menos ca no curso 2013/2014.

 

secundaria3

 

No caso do bacharelato ordinario o número de alumnos e alumnas sen nacionalidade española a diferenza respecto do ano paso é dun 8,1% estudantes menos:

 

secundaria4

 

ENSINANZAS DE RÉXIME ESPECIAL

No que atinxe ás ensinanzas de réxime especial, en concreto no referido ás básicas, de secundaria e bacharelato para adultos e ao bacharelato semipresencial ou a distancia, segundo os datos provisionais o incremento do alumnado, ata os 16.287 estudantes, é do 1,4% respecto do curso 13/14. A distribución por provincias e ensinanzas no curso 14/15 é a seguinte:

 

secundaria5

 

 

Pola súa banda, o número de estudantes nas ensinanzas artísticas increméntase con carácter xeral, atentendo aos datos, aínda provisionais. Así, o alumnado en ensinanzas regradas de música, segundo as estimacións da Consellería de acadar os 8.520 matriculados, medra nun 2,3%:

 

 

secundaria6

 

 

No caso das ensinanzas regradas de danza o número de matriculados é de 366, 4 máis ca no curso 13/14; mentres que nas de arte dramática haberá 165 alumnas e alumnos, 6 máis ca no ano académico anterior. Así mesmo o alumnado matriculado en ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño medra un 3,7% ata chegar aos 1.670 estudantes.

 

Nesta categoría inclúense as ensinanzas superiores de deseño, os ciclos formativos de artes plásticas e deseño e os estudos superiores de conservación e restauración de bens culturais. Un incremento similar, do 3,2%, é o rexistrado nas ensinanzas deportivas, que acadan os 451 alumnas e alumnos.

 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL

No caso da Formación Profesional – non incluída nos devanditos 146.451 estudantes- a Consellería está aínda a pechar os datos de matriculación, que serán difundidos en datas próximas.

 

Aínda así, a previsión inicial realizada polo departamento educativo da Xunta de Galicia é que – contando tanto os ciclos formativos en réxime ordinario e modular como a FP a distancia, o segundo curso dos Programas de Cualificación Profesional Inicial, a FP Dual e a nova FP Básica- o número de alumnas e alumnos ascenda a máis de 53.700, o que suporía un incremento de máis do 5% respecto do curso 13/14.

NG Anuncios Destacados


  1. ANUNCIOS DESTACADOS
  2. + PUBLICAR ANUNCIO VISIBLE EN TODO EL PERIÓDICO
Sibuscascasa.net
http://www.sibuscascasa.net
Para vender, comprar o alquilar, somos tu inmobiliaria

Karting Racing Dakart Sanxenxo
https://www.racingdakart.com/
¡Ven a conocerlo!

A.M.A
http://www.amaseguros.com/
Agrupación Mutual Aseguradora

Pérez Rumbao
http://www.perezrumbao.es/
Concesionario

INTERSPORT
http://www.intersport.es
Tienda de deportes

Lago Alimentación
https://lago-aves.com/
Productos cárnicos

MC Bikes
https://www.facebook.com/pg/mcbikesnoia
Bicicletas, accesorios, mecánica...

Conservas Pescamar
https://pescamar.es
Fábrica de conservas de pescados y mariscos.

Supermercados Froiz
http://www.froiz.com
Amplio surtido en marcas y productos

Rótulos Pontevedra
http://www.rotulospontevedra.com/
Diseño gráfico, rótulos, cartelería...

MeGustaGalicia
http://www.megustagalicia.com
Información turística sobre Galicia

Entrada no válida

Entrada no válida

Entrada no válida

Entrada no válida

Entrada no válida

JPG | PNG | GIF (MAX. 200X200px | 150Kb)


Entrada no válida

0,00 EUR


All CMS Templates